Wijziging secretariaat

Publicatie:

Per 1 januari 2021 heeft Gerda Schoo het secretariaat van Cultuurfonds Vorden overgedragen aan Pien Metternich.

Gerda was vanaf de oprichting van de Stichting (op 24 januari 2008) onafgebroken  als bestuurslid verantwoordelijk voor het secretariaat en heeft deze functie met enthousiasme en toewijding uitgevoerd.

Ze heeft vele activiteiten georganiseerd en deelgenomen aan samenwerkingsverbanden voor het organiseren van kleinere en grootschalige evenementen.

Cultuurfonds Vorden is Gerda veel dank verschuldigd voor haar enthousiaste inzet en betrokkenheid om een inspirerend kunst- en cultuurklimaat in Vorden en omgeving te realiseren.

Jaarverslag 2020

Publicatie:

Onder het tabblad Het Cultuurfonds is vandaag het jaarverslag 2020 opgenomen zoals dat naar donateurs is gestuurd.Binnenkort zullen wij de nieuwe bestuursleden voorstellen.

Logo cultuurfonds Vorden

2021

Publicatie:

Het culturele leven heeft in 2020 voor een groot deel helaas plat gelegen als gevolg van Covid-19. We hopen dat er snel goede stappen worden gemaakt in de bestrijding van het virus en de beschikbaarheid en verspreiding van vaccins, zodat we de programmering 2021 bekend kunnen maken.

Wij wensen u prettige kerstdagen en een gelukkig en gezond 2021.

2021

RABO ClubSupport actie

Publicatie:

Wij doen mee aan de RABO ClubSupport actie. Wilt u ook in 2021 genieten van concerten en/of lezingen in uw eigen dorp, breng dan uw stem uit op Stichting Cultuurfonds Vorden.
Wij werken nauw samen met andere cultuuraanbieders.
Klik op de site van RABO ClubSupport in de zoekbalk “Cultuurfonds Vorden” aan en u komt in de categorie cultuur bij ons uit.
U kunt nog stemmen tot 25 oktober a.s..
Alvast hartelijk dank voor uw stem voor een inspirerend kunst- & cultuurklimaat.

Voortgang activiteiten

Publicatie:

Hoewel er om ons heen voorzichtig wat culturele activiteiten op gang komen heeft het bestuur van Cultuurfonds Vorden besloten nog even een pas op de plaats te blijven maken m.b.t. het organiseren van activiteiten. Onze doelgroep en de nieuwe ontwikkelingen m.b.t. Covid19 hebben dit besluit beïnvloed. 

Toch zijn we ons aan het oriënteren of een concert door Vieve Brass in de Dorpskerk in maart/april 2021 haalbaar is. Ook oriënteren we ons op mogelijkheden m.b.t. lezingen in februari en later in het jaar 2021. Zodra er meer bekend is ziet u dat terug onder de knop “agenda”.