Poezie-kunstlezing op 16 februari, een lust voor oog en oor.

Er zijn mensen die van beeldende kunst houden en ook die van poëzie houden. Gelukkig zijn er ook mensen die van beide houden. Zo iemand is Jaap Nijstad kunsthistoricus uit Lochem. Een begenadigd verteller die zondag 16 februrai op uitnodiging van Cultuurfonds Vorden een lezing verzorgde over beeldende taal. Hoe dichters geïnspireerd raken door een kunstwerk en daar als het ware een ode aan brengen.

Jaap gaf veel voorbeelden van verschillende dichters die  begeesterd zijn door een schilderij, een beeld, een gebouw of een foto. Poëtische taal kan zelf al boeiend zijn, maar als die gepaard gaat met het zien van een kunstwerk, werkt dat op meerdere zintuigen. Horen en kijken vallen samen tot een intense gewaarwording. Schilderijen van Rembrandt, beelden van Henri Moore of stillevens werden getoond voor een zeer geïnteresseerd publiek dat genoot van de levendige vertelling.