Donateurs

Om ons werk mogelijk te maken zijn we afhankelijk van donaties en sponsoren.

We zouden het op prijs stellen als u zich aanmeldt als donateur van onze Stichting voor (minimaal) € 20,00 per jaar.

U bent er dan van verzekerd dat u altijd als 1e op de hoogte bent van onze activiteiten .

Ja, ik word donateur! 

Hieronder kunt u zich aanmelden als donateur.  tot wederopzegging.*

  Stichting Cultuurfonds Vorden bedankt u voor uw steun.

  * Als u het niet eens bent met een incasso kunt u deze laten terugboeken.

  Het incasseren van de automatische incasso machtiging gebeurt in januari van elk jaar.
  Bij donateurs die zich in de loop van het jaar aanmelden zal rond 1 oktober de automatische incasso plaats vinden en daarna jaarlijks in januari. Het boekjaar loopt van 1 januari t/m 31 december.

  Vanzelfsprekend zijn éénmalige donaties op rekening NL80RABO01426.68.931 ook van harte welkom.

  Opmerking:

  Wij zijn ANBI geregistreerd, een Algemeen Nut Beogende Instelling, waardoor giften aan ons fiscaal te verrekenen zijn.

  U kunt ook per e-mail contact opnemen met ons secretariaat info@cultuurfondsvorden.nl


  Actuele berichtgeving aan onze bestaande donateurs:
  Nieuwsbrief april 2024: KLIK HIER