Over het Cultuurfonds (tbv ANBI)

De Stichting Cultuurfonds Vorden heeft als doel het bevorderen van het culturele leven in de gemeente Bronckhorst. Dit doen wij o.a. door het organiseren van lezingen op het gebied van kunst en literatuur, concerten en het samenwerken met andere cultuuraanbieders.

De Stichting bestaat uit een bestuur dat zich geheel vrijwillig en onbezoldigd inzet.
Om het werk mogelijk te maken is natuurlijk geld nodig en daarvoor is de Stichting afhankelijk van donaties en sponsoren. Maak kennis als donateur en geniet van de voordelen!

ANBI-informatie:

De Stichting Cultuurfonds Vorden  beschikt over een zgn. “Culturele ANBI-status”. 

Waar staat ANBI voor?
Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. 

Als een ANBI een culturele instelling is, kan deze ANBI de status ‘culturele ANBI’ krijgen. Om als culturele ANBI aangemerkt te worden moet de instelling voor minstens 90% actief zijn op cultureel gebied. Donateurs van culturele ANBI’s hebben een extra belastingvoordeel, omdat voor hen een extra giftenaftrek geldt.

Vereiste gegevens ten behoeve van de ANBI-status:

Naam: Stichting Cultuurfonds Vorden
Adres : Christinalaan 3d, 7251 AX  Vorden.
E-mailadres: info@cultuurfondsvorden.nl
RSIN-nummer: 819032669
KvK-nummer: 09179560
Bestuur: Klik hier
Beloningsbeleid: Alle bestuursleden doen hun werk vrijwillig en zonder betaling.
Beleidsplan: Klik hier
Jaarverslag 2023: Klik hier
Winst- en Verliesrekening 2023: Klik hier
Balans per 31-12-2023:  Klik hier

Archief documenten
(jaarverslagen en jaarrekeningen t.b.v. ANBI)

Klik hier