Lezing Roel van Duijn in Vorden

Op donderdag 11 april komt Roel van Duijn een lezing geven over zijn boek“Een zoon voor de Führer” (over een dame die in Vorden woonde op Huize Kamphuizen) om 20.00 uur bij hotel Bakker.

De kaarten zijn te koop bij Bruna in Vorden, Raadhuisstraat 20.

Ook kunt u kaarten reserveren door €10 per kaartje over te maken op rek. NL80RABO01426.68.931 t.n.v. Cultuurfonds Vorden onder vermelding van “lezing Van Duijn”

Bestelde kaarten liggen dan bij de entree op naam voor u klaar.

Voor donateurs van Cultuurfonds Vorden is een gratis kaartje af te halen bij Bruna.

 

Achtergrondinformatie:

Roeland Hugo Gerrit (Roel) van Duijn (Den Haag, 20 januari 1943) is een Nederlands politicus en politiek activist. Hij was een van de oprichters van Provo en van de Kabouterbeweging. Hij zat voor beide bewegingen in de Amsterdamse gemeenteraad, en werd later wethouder als lid van de PPR. In totaal was Van Duijn vertegenwoordiger voor in elk geval 9 politieke groeperingen, naast de drie eerdergenoemde ook De Groenen, Groen Progressief Akkoord, Groen Amsterdam, Amsterdam Anders/De Groenen, Noord-Holland Anders/De Groenen en GroenLinks. Daarnaast is hij bekend als schrijver en publicist en was hij gedurende enige tijd boer.

Tweede Wereldoorlog

Sinds 2015 doet hij, als oorlogskind, onderzoek naar de politieke en geestelijke oorzaken van het nazisme en de tweede wereldoorlog. Daaruit is eerst “Spitten voor de moffen” ontstaan, waarin het oorlogsdagboek van zijn vader, die gedwongen werd om aan aanleg van de Atlantik-wal mee te werken. Het gaat over de vraag die Roel als jongen aan zijn vader stelde: Pappa, waarom zat jij niet in het verzet?” Een familiegeschiedenis. Daarna verscheen van zijn hand “Verraad”, over het verzetswerk van arbeiders bij de Hazemeyerfabriek in Hengelo. Zijn voormalige schoonouders, spelen daarin de hoofdrol. Schoonvader Herman Reef belandde in 1942 door verraad in concentratiekamp Vught, Van Duijn ontdekte dat zijn vrouw Leen Reef-Weel hem en zijn kameraden heeft weten te bevrijden door een relatie aan te gaan met een Duitse SD-er. En dat dit laatste lange tijd ten onrechte als verraad is opgevat

  • Spitten voor de moffen, Pappa waarom zat jij niet in het verzet? Samen met Gerrit van Duyn (2015) ISBN 978-90-490-26127
  • Verraad, de driehoek van een verzetsechtpaar en een SD-agent (2016) ISBN 9789461 38666

En dan in 2018 “Een zoon voor de Führer” over een dame die in Vorden woonde op Huize Kamphuizen aan de Wildenborchse weg

Samenvatting

‘Julia’s ongeduldige perfectionisme lijkt op dat van mij. En ik krijg de zenuwen: zou het dan mogelijk zijn geweest dat ik, als ik in een ander nest en wat vroeger was geboren, ook nazi geworden was?’ – Roel van Duijn, oprichter van Provo en pacifist.
Dit is de biografie van de meest betekenisvolle nazivrouw die Nederland gekend heeft. Nee, niet Florrie Rost van Tonningen, de Zwarte Weduwe, die extreem lang op haar eigen duim is blijven hameren, maar een dame die meer eigen initiatief had en een veel interessantere ontwikkeling heeft doorgemaakt.
Julia Op ten Noort was ophitsend, aantrekkelijk en creatief; oprichtster van de Nationaal-Socialistische Vrouwenorganisatie en speciale protegé van Himmler. Zij verbond zich met huid en haar aan twee niet te bevatten projecten van de nazi’s: de vernietiging van het ene mensenras en tegelijkertijd de schepping van een nieuw, superieur geacht ras. In een geheime Lebensborn-kliniek zette ze haar eigen lichaam in om een raszuivere baby te baren: een zoon voor de Führer. In persoonlijke intermezzo’s schrijft Roel van Duijn – die grondig historisch onderzoek heeft verricht – over zijn fascinatie voor deze vrouw die viel op foute mannen. Een riskante onderneming vanwege het gevaar van identificatie: wie een haai wil vangen kan erdoor verslonden worden.

Ook dit boeiende boek geeft veel interessante nieuwe info, plaatst Julia erg goed in haar wereld en maakt duidelijk wat haar drijfveren waren. Met zwart-witfoto’s, bronnenoverzicht, eindnoten en een register.